Copy code to clipboard
DESPRE NOI
Cine suntem?
Casa de Rugăciune Internațională Timișoara (sau IHOP-TM, International House Of Prayer – Timișoara) este o lucrare spirituală care și-a început activitatea în anul 2011, fiind caracterizată de închinare, rugăciune și post până când revine Isus.

Scriptura ne învață faptul că rugăciunea zi și noapte joacă un rol crucial în desfășurarea puterii și voii lui Dumnezeu pe pământ (Luca 18.7-8, Isaia 62.6-7). Central Casei de Rugăciune Internațională Timișoara este lucrarea de rugăciune (cu viziunea 24/7) inspirată de Cortul lui David, unde 4.000 de instrumentiști și 288 de muzicieni au fost implicați în slujba înaintea Domnului și a comunității ca singura lor ocupație (1 Cronici 23:5, 25:7).

Ținta noastră este să existe în Timișoara un loc unde rugăciunea și închinarea prin muzică să se   înalțe zi și noapte, necontenit, ca fumul unei jertfe necurmate de plăcut miros Domnului. Până atunci, Casa de Rugăciune este un mediu potrivit pentru toți cei care doresc să își pună deoparte un timp dedicat întâlnirii personale cu Dumnezeu, dar și închinării și rugăciunii corporative și un loc în care oamenii să fie slujiți după nevoie.

De-asemenea ne dorim ca mesajul rugăciunii neîncetate să aibă impact asupra naţiunii române, astfel încât tot mai mulţi creştini să experimenteze noi nivele de profunzime ale intimităţii cu Isus, iar acest lucru să ducă la desăvârșirea caracterului lui Cristos în credincioși și la aprinderea în inimi a acelui tânjet al miresei după Mirele ei care o face să strige alături de Duhul Sfânt: „Vino, Doamne Isuse!” (Apoc. 22:17, 20).

IHOP ESTE DEDICATĂ

În IHOP-TM ne dorim ca temelia pentru tot ceea ce facem să fie vrednicia lui Isus Cristos - Lucrarea noastră este dedicată

IHOP ESTE DEDICATĂ

 

În IHOP-TM ne dorim ca temelia pentru tot ceea ce facem să fie vrednicia lui Isus Cristos - Lucrarea noastră este dedicată

RUGĂCIUNII

În intimitate cu Isus, în închinare, mijlocire

POSTULUI

Ca și act al intimității cu Cristos, Matei 9.14-17 revelând faptul că postul nou-testamental urmează revelației lui Isus ca Mire al nostru.

MARII TRIMITERI

Prin proclamarea Împărăției lui Cristos tuturor națiunilor.

MOTIVe
Ca și motive de rugăciune corporativă și individuală, IHOP TM ne ghidăm după câteva subiecte majore constante precum:  

 • Descoperirea vredniciei lui Isus;
 • Intimitatea cu Dumnezeu;
 • Părtășia cu Duhul Sfânt;
 • Mântuirea oamenilor;
 • Manifestarea puterii lui Dumnezeu legat de avort, de trafic uman și de categoriile sociale defavorizate din această națiune (orfani, săraci, pensionari etc.);
 • Trezire – manifestarea puterii lui Dumnezeu/revărsarea Duhului Sfânt în România
 • Conducerea națiunii și legislația (mântuire, legi drepte);
 • Restaurarea Cortului lui David – închinare și rugăciune 24/7;
 • Biserica lui Cristos din România (unitate și pregătirea inimii ei pentru întoarcerea lui Isus);
 • Misionarii de pretutindeni și creștinii persecutați;
 • Binecuvântarea națiunii Israel