Copy code to clipboard

Pe paginile Scripturilor o să descoperim deseori că închinarea a avut un rol decisiv în câştigarea bătăliilor. De exemplu în Exod, loc în care ni se descrie clar faptul că soarta bătăliei depindea de închinarea lui Moise de pe munte mai mult decât de puterea pe care armata israelită o avea în luptă. (Exod 17:8-16). Iosua 6 şi 2 Împăraţi 3 ar fi alte pasaje demne de luat în considerare, precum cel din 2 Cronici 20 pe care dorim să îl dezvoltăm mai mult.

Iosafat este relege lui Iuda. O criză majoră se anunţă împotriva poporului din partea duşmanilor din totdeauna ai evreilor. Trei armate reunite vin împotriva lor iar situaţia nu este de genu dacă câştigăm voi va trebui să plătiţi tribut ci dacă aceste armate vin şi biruiesc, bărbaţii vor fi ucişi, femeile abuzate iar copiii luaţi ca şi viitori sclavi.

La început Iosafat este alarmat şi înspăimântat însă proclamă un post în toată Iuda. (Ioel 2 este o imagine similară, proorocia din Ioel vizând în mod clar vremurile din urmă). În mijlocul crizei răspunsul lor imediat este acela de a posti şi de a se ruga apelând la intimitatea şi prietenia lui Dumnezeu şi la dedicarea lui Dumnezeu faţă de Numele Său. Dacă vrei să îl determini pe Dumnezeu să lucreze trebuie să vorbeşti despre gloria şi măreţia Lui deoarece Dumnezeu nu are o mai mare dedicare faţă de altceva decât gloria Numelui Său. Reputaţia lui Dumnezeu este fundamentul speranţei noastre. (vv.8-12).

Aceşti oameni se adună într-o adunare solemnă înaintea Domnului iar Acesta răspunde umilirii lor şi încrederii acestora în El. Un spirit de revelaţie se coboară asupra lui Iahaziel unul dintre fiii lui Asaf. 1 Cronici 16:5 ni-l descrie pe Asaf ca fiind căpetenia închinării în cortul lui David, un om care a scris psalmi văzând gloria lui Dumnezeu manifestându-se în mijlocul închinării neîntrerupte de la cort. Există un motiv pentru care se menţionează că este din fiii lui Asaf. În vremuri de criză Duhul se revarsă peste acest închinător profetic întărind adunarea prin cuvintele sale.

În timp ce adunarea îl laudă pe Dumnezeu cu glas tare Domnul îi vorbeşte lui Iosafat.

Acesta rânduieşte închinători care îl laudă pe Dumnezeu în frumuseţea sfinţeniei iar în timp ce merg în frunte cântă nu un marş de luptă, nici nu urlă la diavol ci cântă cântări de laudă, de mulţumire, de dragoste (cântări ale intimităţii cu Dumnezeu). Sună aşa de bizar să cânţi cântări de dragoste în mijlocul unui război. Totuşi acesta este lucrul pe care Domnul a vrut ca ei să îl facă. Subestimăm aşa de mult mijlocirea prin muzică însă asta este o armă puternică în războiul spiritual (David care prin cântarea lui alungă spirite demonice). Închinătorii profetici care îşi ştiu locul pe care îl au în promisiunile lui Dumnezeu sunt de o mare importanţă în economia lui Dumnezeu din vremurile din urmă. Când aceştia au început să se închine înaintea Domnului, Acesta a pus o pândă împotriva duşmanilor care au început să se omoare între ei.

Noi ne apropiem de cea mai mare criză din istorie. Un necaz mai mare decât cel descris în plângerile lui Ieremia în care mamele îşi mâncau copiii. De aceea Domnul Isus ne cheamă la post, rugăciune, veghere.

Dacă studiezi Apocalipsa o să observi că înaintea fiecărui set de judecăţi trimise pe pământ există un set de închinare cerească. Studiind Scripturile o să înţelegi că ori de câte ori se întâmplă ceva important în economia lui Dumnezeu muzica profetică este prezentă. Însă aş vrea să observăm câteva pasaje cu privire la rolul muzicii în vremurile din urmă.

În Isaia 42:10 în contextul judecăţii aduse de Domnul Isus pe pământ îndemnul este de a cânta înaintea Lui. Psalmul 68 :1-4 spune: „Dumnezeu se scoală, vrăjmaşii Lui se risipesc şi potrivnicii Lui fug dinaintea feţei Lui Cum se risipeşte fumul aşa-i risipeşti Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniţi se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu şi nu mai pot de bucurie. Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui:bucuraţi-vă înaintea Lui.”

Totuşi psalmul 149:5-9 oferă cele mai multe detalii cu privire la procesiunea lui Isus spre Ierusalim.

„Să salte de bucurie credincioşii Săi îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!

Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să pedepsească popoarele;Să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă!Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!”

Acum rămâne ca tu să cântăreşti valoarea închinării în economia lui Dumnezeu din vremurile din urmă ştiind şi faptul că ultima bătălie se va da în…(citeşte Ioel 3:2)