Copy code to clipboard

Dumnezeu ne-a creat, punând un uriaş potenţial în noi. Şi Lui ii place să ascundă lucruri in tine. Dacă ai ştii ceea ce Dumnezeu a ascuns în tine… oh, dacă ai avea revelaţie cu privire la ceea ce este în tine! Domnul a ascuns o pădure în fiecare sămânţă, o cireadă în fiecare vacă, un om măreţ în fiecare băieţel, o femeie glorioasă în fiecare fetiţă. Habar nu avem cine suntem şi ceea ce avem.

Tu vezi o sămânţă, El vede o pădure.

Tu vezi un sărman ciobănel, El vede un împărat glorios.

Tu vezi o prostituată (Rahav), El vede pe Mesia (da, Mesia a venit prin genealogia acestei femei!)

Chiar dacă ai fost un drogat şi un alcoolic, acest fapt cu înseamnă că nu ai potenţial de a fii un lider mondial, agent al transformării. Ceea ce vreau să subliniez este că ceea ce ai făcut, trecutul tău, nu ar trebui să împiedice niciodată cine eşti şi ceea ce poţi deveni. Nu trebuie să permiţi păcatului să distrugă potenţialul tău. Domnul Isus nu a murit doar pentru tine, ci şi pentru ceea ce tu porţi în tine. Ceea ce tu ai făcut nu trebuie să anuleze ceea ce tu poţi să faci. Ce tragedie ar fi fost dacă Michelangelo ar fi murit fără să picteze vreodată. Sau Beethoven, Ceaikovski, fără să compună muzica lor faimoasă. Sau să presupunem că Maria ar fi avortat.

Tu nu ştii ce potenţial ai. Nu ştii pe cine ai acasă. Fiul tău e drogat, fiica ta prostituată, iar tu eşti distrus… Domnul spune:”Roagă-te pentru ei! Nu ştiu ce potenţial au. Nu ştiu pentru ce au fost creaţi”

Domnul se uită la un criminal (noi toţi am vedea un criminal, un răufăcător, el era un criminal) însă Domnul a văzut în el Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom; primele cinci cărţi ale Bibliei sunt scrise de un criminal! Domnul se uită la un criminal în serie care a ucis atât de mulţi oamenii încât nici nu-i putea număra, iar El a văzut în acest om: Galateni, Efeseni, 1Corinteni, Timotei, Tesaloniceni, Filimon.

Mă întreb ce vede Dumnezeu în tine?… Toţi oamenii văd anumite fapte în legătură cu tine, iar acestea sunt reale, însă ei nu ştiu adevărul despre tine. Lumea are o opinie legată de tine, fapte ale tale, însă nu cunoaşte adevărul despre tine. Tu ai potenţial. Viitorul tău e mult mai glorios decât trecutul tău .De aceea Dumnezeu nu aruncă pe nimeni la gunoi: din pricina potenţialului. Orice ai fi făcut, El nu te aruncă la coş, din pricina a ceea ce este în tine, din pricina principiul potenţialului. Unii dintre voi aţi greşit, păcătuit, eşuat, falimentat, sunt obiceiuri ascunse în voi care vă tulbură, vă face să vă simţiţi vinovaţi, îngrozitori înaintea Lui. Domnul nu te va arunca la gunoi! El vede în tine ce alţii nu pot vedea. În fiecare sămânţă există o potenţială pădure, de aceea visurile noastre trebuie să fie mari.

Când citeşti Biblia observi un mister, o taină. Domnul a creat totul cu principiul potenţialului. Ce înseamnă aceasta? Domnul a sfârşit prima dată ca apoi să înceapă din nou. Dacă înţelegi acest lucru o să fii o persoană periculoasă. Dacă înţelegi acest principiu nu vei mai trăi în depresie. Dumnezeu sfârşeşte întotdeauna un lucru înainte să îl înceapă. De aceea El nu mai creează nimic azi, ci s-a oprit. De ce? Pentru că a sfârşit deja A terminat. Când El începe ceva, acest lucru este deja terminat.

Biblia pe care o ai în mână spune că Dumnezeu l-a creat pe om. Dar avem o problemă: azi sunt 6 miliarde de oameni, dar Dumnezeu a făcut doar unul. Femeia nu a venit din ţărână. E o taină. Domnul a creat doar un singur om şi atât. Dumnezeu i-a pus pe toţi într-unul singur. A luat un singur trup omenesc în care erau toţi oamenii, în grădina Eden. Dacă l-ai fi ucis pe Adam, i-ai fi ucis pe toţi. Prin neascultarea lui Adam, toţi sunt vinovaţi de neascultare. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, iar păcatul ne-a afectat pe toţi şi toţi păcătuim. Dumnezeu îl pune pe Adam în grădină, iar în Genesa 2:15 Dumnezeu vorbeşte cu Adam. Prima poruncă este ciudată: „Lucrează! Lucrează înainte de căsătorie. Ascultă porunca Mea” (vs.16,17).După aceste instrucţiuni Domnul afirmă în versetul 18: „Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Cuvântul „singur” în ebraică înseamnă „toţi în unul.” Nu e bine ca să fie „toţi în unul.” Astfel, îl pune pe Adam la somn, iar din Adam mai creează un om. Acum sunt doi. Domnul se uită la cei doi şi spune: „Umpleţi pământul.” El se uită la cei doi şi le spune: „Umpleţi pământul.”

Principiu: Când Dumnezeu cere ceva de la tine este evident că tu ai potenţial de a împlini acel lucru. Oricare ar fi chemarea din partea lui Dumnezeu, El va purta de grijă. Domnul se îngrijeşte de toate lucrurile ca tu să împlineşti ceea ce El cere. El nu iţi va cere să faci ceva ce tu nu ai potenţial să împlineşti. Domnul iţi dă o sămânţă şi iţi spune: „Fă o pădure.” Ca urmare, Adam umple pământul. De unde ştie Domnul că Adam poate umple pământul? Simplu: El Însuşi a pus acest potenţial înlăuntrul său. Din acea zi, noi umplem pământul. Tu ai existat înainte să te naşti. „Înainte să fii conceput, Ieremia, Eu te cunoşteam. Şi înainte să te naşti, Eu te făcusem prooroc. De aceea nu spune: Nu pot să vorbesc. Nu spune: Ai făcut o greşeală. Oamenii te aşteaptă. Du-te la ei. Scenariul este deja pregătit.” Domnul Isus a privit la un pescar şi a văzut primul pastor al Bisericii. Domnul Isus s-a uitat la o femeie care avusese cinci bărbaţii şi vede un evanghelist. Domnul Isus s-a uitat la un vameş şi a văzut în el un apostol.

Dumnezeu a făcut un singur om, iar apoi nu s-a mai întors la ţărână. În Faptele Apostolilor 17, Luca spune: „Dintr-un singur om, Dumnezeu a făcut toate naţiunile pământului.”

Dacă studiezi Biblia, vei descoperi că grădina Eden era localizată în nordul Africii. Vei afla că pământul în acea zonă este negru. Când iei fiecare culoare din curcubeu şi le pui împreună pe toate, avem ca rezultat, negru. Dumnezeu este înţelept: dintr-un singur om a făcut toate naţiunile, toate culorile (naţiunile au venit din el).

Există un vis în inima ta, o viziune în ea. Fiecare om are una. Poţi să vezi pădurea ta? Nu eşti nebun, visul din inima ta este real. E deja împlinit! Dumnezeu nu e dependent de economia ta pentru aţi împlini visul (Isaia 65:24). Noi trebuie să fim ca şi Maria, mama Domnului şi atunci vom purta lucrarea lui Dumnezeu, visul lui Dumnezeu, pădurea lui Dumnezeu. Nu avorta ceea ce Dumnezeu a pus în inima ta. Ceva se va întâmpla. Maria a spus „Doamne, cum se poate întâmpla ceea ce Tu ai spus?Eu sunt virgină.” Acest aspect vorbeşte despre noutate, despre ceva ce nu am mai avut sau experimentat. Domnul ştie că tu nu ai mai avut aceste vis înainte. Toţi suntem virgini. Nu am mai avut parte de o asemenea chemare, de un asemenea vis, deoarece visul meu e prea mare. Viziunea e prea mare. Să scriu cărţi e prea înalt, să compun muzică e de necrezut. Să fac afaceri… dar nu am mai făcut asta. Îngerul spune: „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine.” Îngerul spune: „Elisabeta e însărcinată.” Vorbim aici despre două cai prin care visul tău va fi împlinit:

1. Ai nevoie de Duhul Sfânt.

2. Ai nevoie de o Elisabeta – Elisabeta era o altă femeie însărcinată cu un copil miraculos. Dacă vrei să împlineşti visul pe care îl ai tu, trebuie să continui să stai în legătură cu aceşti oameni însărcinaţi de Dumnezeu. Maria a plecat acasă la Elisabeta. A văzut-o pe Elisabeta. O altă femeie însărcinată, cu o viziune în inima ei. Iar fiul Elisabetei s-a bucurat în pântece.

Stai departe de oamenii sterpi, fără viziune. Maria nu avea nici casă, nici bani, nici măgar, nici aliaţi în Nazaret care să o susţină – nimic. Dar avea un vis. Iar Maria spune: „Da!” Şi când Maria a spus: „Da!” ceva s-a întâmplat. Într-o ţară îndepărtată, în Africa, în Asia, când Maria a spus: „Da!”, din acel loc sărac, neştiut de nimeni, o cămilă s-a ridicat, s-a scuturat deoarece Maria spune „Da”. Când spune „Da”, un om de afaceri se ridică de la birou, merge la bancă, scoate aurul deoarece aude acest „Da” din altă ţară. Altul se ridică şi merge la contul din bancă, ia toată tămâia deoarece a auzit acest „Da”. Ei pun aurul, tămâia si smirna pe cămile, călătoresc şapte luni pentru a finanţa visul. Dumnezeu nu va finanţa visul tău cu un salariu. Viitorul tău nu depinde de economia României. Dumnezeu răspunde acestui „Da” pe care tu îl rosteşti.