Copy code to clipboard

Eu am vestit dela început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărârile Mele vor rămânea în picioare, și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea. Isaia 46:10

În sumar Numeri 5:11-31 vorbește despre faptul că dacă un bărbat este suspicios sau un duh de gelozie este peste el cu rpvire la loialitatea soției lui față de el, să o înfățișeze pe aceasta înaintea Domnului. Preotul să îi dea să bea ape amare aducătoare de blestem, efectul acestora demonstrând neloialitatea acesteia față de soțul ei.

Preotul să pună pe femeie să jure, și să-i zică: Dacă nici un om nu s-a culcat cu tine, şi dacă, fiind subt puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângărești cu altul, să nu-ți facă nici un rău aceste ape amare aducătoare de blestem! Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut dela el şi te-ai pângărit, și dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine, şi preotul să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem, şi să-i zică: Domnul să te facă să ajungi de blestem și de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pântecele, şi apele acestea aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, ca să facă să ți se umfle pântecele și să ți se usuce coapsa! Și femeia să zică: Amin! Amin! (Numeri 5:19-22)

Dumnezeu se descoperă pe El însuși ca fiind un Dumnezeu gelos, Unul care nu acceptă să împartă dragostea noastră cu alți idoli. El cheamă poporul Său la loialitate înaintea Lui, la renunțarea la orice alt idol, deoarece trăirea noastră în aceste lucruri ar însemna pedeapsa Lui asupra noastră. (Exod 20:5; 34:14).

Aș vrea să privim la un pasaj în Scripturi în care Domnul, după ce se declară pe El însuși Dumnezeul acestui popor, testează loialitatea acestuia cu apele de gelozie. Exod 19, 20 este de fapt un legământ de căsătorie între Dumnezeu și popor, loc în care Dumnezeu își exprimă credincioșia Sa față de acesta, chemând Israel de asemenea în a da același răspuns.

În Exod 33 găsim poporul evreu închinându-se idolilor, lucru care a strârnit gelozia lui Dumnezeu. Este interesant de observat că Domnul folosește același test ca cel descris în Numeri 5 pentru a testa poporul evreu.

În Numeri 5 ni se spune că preotul trebuie să ia tărână din curtea Cortului pe care să o presare asupra apei. Moise folosește aceeași metodă pentru a testa credincioșia poporului în pustie.

A luat viţelul, pe care-l făcuseră ei, şi l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenuşă, a presărat cenușa pe fața apei, și a dat-o copiilor lui Israel s-o bea. Exod 32:20

Am luat viţelul pe care-l făcuseră-ţi, isprava păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat pînă s-a făcut praf, și am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte. Deuteronom 9:21

Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că la ieșirea din Egipt erau mai bine de șase sute de mii de bărbați. Nu ți se pare că cei trei mii de oameni neloiali lui Dumnezeu care s-au arătat fără desfrâu înaintea Acestuia se puteau ascunde foarte bine în mijlocul a vreo două milioane de oameni? Oare cum ar fi putut leviții să identifice exact pe cei trei mii de oameni care păcătuiseră dacă acestora nu li s-ar fi umflat pântecele?

Te-ai întrebat vreodată de ce în grădina Ghețimani Domnul Isus Cristos trebuie să bea o cupă plină cu mânia lui Dumnezeu? Nu ți se pare ciudat faptul că acest lucru important nu apare nicăieri până în contextul acestui ceas în propovăduirea Acestuia? Oare nu cumva poporul lui Dumnezeu a fost neloial, Domnul Isus fiind cel care este gata să bea această cupă în locul Miresei Lui?

Sunt mai multe pasaje în Vechiul Testament care vorbesc despre o cupă plină cu ape amare, cu otravă pe care Domnul o va da națiunilor pentru ca acestea să bea. (Ieremia 8:14; 9:15; 23:15; 51:7).

Domnul vorbește despre faptul că în vremurile din urmă va testa poporul Său. Apocalipsa se mai numește și descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Nici un lucru din această carte nu îl ia pe Acesta prin surprindere ci de fapt sunt inițiate de către El. Biserica în acea vreme își va arăta loialitatea față de Fiul lui Dumnezeu. Oricine nu va fi găsit credincios va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu deoarece cu toate că Fiul a băut paharul mâniei lui Dumnezeu în locul nostru, noi am continuat să necinstim și să dezonorăm Numele Său Sfânt.

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. Apocalipsa 14:9, 10