Isus, Măreaţa noastră Obsesie

O obsesie măreață este un oximoron (o contradicție între termeni). Aproape orice obsesie pe care inima omului o are este distructivă. Totuși, există o obsesie care ne eliberează și ne îndreaptă pașii înspre destinul nostru, care ne umple de plăcere spirituală și ne încoronează cu slava lui Dumnezeu (Evr. 2:7).

Continue Reading

Cursul OMEGA

Domnul Isus Îşi îndemna ucenicii, şi vocea Lui străbate anii, până în vremurile noastre, la veghe şi rugăciune. Cunoaşterea vremurilor care vin peste noi este cheia vegherii şi a biruinţei. Cursul OMEGA este conceput astfel încât să ofere o privire de ansamblu asupra celor mai importante aspecte ale Vremurilor din Urmă.

Continue Reading

Studiu al cărții Apocalipsa

Cartea Apocalipsa ne oferă cea mai bogată informaţie cu privire la evenimentele Vremurilor din Urmă. Majoritatea credincioşilor fug de această carte (în aceeaşi măsură inspirată de Dumnezeu precum Evanghelia dupa Marcu sau Epistola către Romani), considerând-o fie o curiozitate pentru creştinii excentrici, fie material de studiu accesibil doar teologilor. În strategia Sa însă, Dumnezeu a pus această carte în Scripturi în scopul informării, trezirii şi echipării credincioşilor pentru vremurile care vor veni.

Continue Reading