Rugăciunea în contextul ispitei

Întotdeauna privim grădina Ghețimani ca fiind un loc ai ispitirii pentru Isus Cristos. Ghețimani a fost însă un loc al împuternicirii, al revărsării puterii lui Dumnezeu peste Isus Cristos astfel încât El să poată suferi crucea. Grădina Ghețimani a fost defapt locul în care Cristos se ascundea când avea nevoie de putere dumnezeiască.

Dacă Biserica ar putea înțelege și primi această revelație în inima ei – necesitatea noastră zilnică de a sta mai întâi în prezența lui Dumnezeu pentru a primi putere și apoi să mergem în lume și să trăim viața lui Dumnezeu în noi – lucrurile s-ar schimba în mod radical. Majoritatea dintre noi pornim să ne confruntăm cu ispitele lumii fără a sta în acest loc al prezenței lui Dumnezeu.

Continue Reading

Tronul de judecată al lui Cristos

În 2005 la conferinţa Pasiune pentru Isus" am avut o experienţă unică cu Dumnezeu. L-am auzit pe Mike Bickle vorbind despre o experienţă pe care a avut-o la vârsta de 23 de ani. În această experienţă dânsul era pe genunchi şi-L privea pe Domnul Isus. Nu ştia ce s-a întâmplat şi cum a ajuns în acel loc. Era terifiat de privirea serioasă care se putea citi pe chipul Său. Domnul Isus s-a uitat la el şi i-a zis: „Eşti mântuit, dar viaţa ta este risipită". Ţin minte cum frica de Domnul a venit peste mine. Am luat decizii în acea seară.

Continue Reading

Valea lui Iosafat – Rolul închinării în economia lui Dumnezeu în Vremurile din Urmă

Pe paginile Scripturilor o să descoperim deseori că închinarea a avut un rol decisiv în câştigarea bătăliilor. De exemplu în Exod, loc în care ni se descrie clar faptul că soarta bătăliei depindea de închinarea lui Moise de pe munte mai mult decât de puterea pe care armata israelită o avea în luptă. (Exod 17:8-16). Iosua 6 şi 2 Împăraţi 3 ar fi alte pasaje demne de luat în considerare, precum cel din 2 Cronici 20 pe care dorim să îl dezvoltăm mai mult.

Continue Reading

Jelind în rugăciune

...să vă umpleţi de cunoaşterea deplină a voii Lui (Coloseni 1.9)

Ceea ce avem nevoie în ziua de azi, ca oameni care urmărim voia lui Dumnezeu, este să trăim pe pământ, având o mentalitate a cerului. Patrioţii adevăraţi sunt cunoscuţi pentru o solidă cunoaştere a valorilor unei anume ţări şi a duhului înfocat pentru apărarea lor, creştinii adevăraţi sunt cunoscuţi pentru o profundă cunoaştere a voii lui Dumnezeu şi duhul înfocat care îi conduce să poarte poverile din inima lui Dumnezeu.

Continue Reading

Apa de gelozie

Eu am vestit dela început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărârile Mele vor rămânea în picioare, și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea. Isaia 46:10

În sumar Numeri 5:11-31 vorbește despre faptul că dacă un bărbat este suspicios sau un duh de gelozie este peste el cu rpvire la loialitatea soției lui față de el, să o înfățișeze pe aceasta înaintea Domnului. Preotul să îi dea să bea ape amare aducătoare de blestem, efectul acestora demonstrând neloialitatea acesteia față de soțul ei.

Continue Reading

  • 1
  • 2