stampila-ihop-200px

IHOP-TM | viziune - fundamente

În Casa de Rugăciune noi suntem onorați și privilegiați să fim parte a mișcării globale de rugăciune zidind-o prin aportul nostru zilnic aici în Timișoara. Ne rugăm pentru oprirea avorturilor și traficului uman în România, zidirea Bisericii lui Cristos în revelație și umblare cu Domnul, trezire spirituală în țara noastră, răspândirea focului evanghelistic printre studenți. Mijlocim pentru poporul Israel și binecuvântăm guvernanții României.

Viziune

Viziunea Casei de Rugăciune

Rugăciunea este cea mai puternică armă pe care creştinul o poate avea. Aceste cuvinte sunt confirmate atât de Scriptură, cât şi de istoriile personale ale oamenilor care au refuzat să păstreze rugăciunea pe un raft prăfuit a vieţii. Nu este vorba doar despre armă ca atare, ci mai ales despre faptul că rugăciunea poate stârni inima lui Dumnezeu pentru a-şi grăbi lucrarea pe pământ (Luca 18, pilda judecătorului nedrept).

De asemenea, ca şi biserică, mireasa lui Cristos, credem că rugăciunea este un act de exprimare a intimităţii cu Mirele Cristos. La fel cum o mireasă îşi aşteaptă emoţionată mirele, inima bătându-i nebuneşte, inima Bisericii ar trebui să fie topită de pasiune pentru Mirele ei în vreme ce strigăm "Vino, Doamne Isuse" (Apoc. 22.20).

Din această intimitate sfântă, se naşte viziunea noastră.

Vrem ca mesajul rugăciunii 24/7 să aibă impact asupra naţiunii române astfel încât tot mai mulţi creştini să experimenteze noi nivele de profunzime ale intimităţii cu Isus. Astfel tânjim pentru crearea unui context al dezvoltării acestei intimităţi, având ca rezultat creşterea caracterul lui Cristos în om.

Inima noastră este pentru pregătirea, echiparea şi susţinerea sfinţilor pentru a avea impact în societate printr-un stil de viaţă devotată rugăciunii şi postului.

IHOP-TM este dedicată:

  • RUGĂCIUNII în intimitate cu Isus, în închinare, mijlocire.
  • POSTULUI ca și act al intimitatii cu Cristos, Matei 9.14-17 reveland faptul că postul nou-testamental urmează revelației lui Isus ca Mire al nostru.
  • MARII TRIMITERI prin proclamarea Împărăției lui Cristos tuturor națiunilor.

Vedem IHOP-TM ca un loc în care viețile sunt transformate într-un mod profund, stârnind în inimă pasiune pentru Isus, un loc în care revelația lui Dumnezeu este proaspătă în fiecare clipă, iar oamenii se îndrăgostesc de Cuvânt, fiind pregătiți în studiu.

IHOP-TM se dorește un loc al inimilor unite în Duhul, având direcționare divină și o pasiune îinflăcărată pentru mijlocire și trezire spirituală.

Vrednicia lui Isus ca temelie a Casei de Rugăciune

Deseori oamenii vin şi întreabă: De ce faceţi ceea ce faceţi? Ce stă în spatele acţiunilor voastre? De ce o casă de rugăciune? Răspunsul e simplu, dar profund. Mai departe...

David și închinarea cerească

A venit o vreme în viaţa lui David când acest om pasionat pentru lucrurile lui Dumnezeu a făcut o juruinţă cu mare impact pentru omenire: aceea de a-şi dedica viaţa zidirii unei locuinţe pentru Dumnezeu. Mai departe...

Casa de Rugăciune: identitatea noastră veșnică

Noi am fost creaţi să interacţionăm profund cu inima Lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbeşte şi ne mişcă inimile. Apoi noi vorbim şi mişcăm inima Lui. Mai departe...

Revelația mijlocirii

Dumnezeu a ales mijlocirea ca şi cale fundamentală prin care El îţi manifestă guvernarea (puterea) prin Isus şi oamenii Săi, acum şi pentru totdeauna. Această alegere arată maiestatea şi taina relaţionată mijlocirii. Mai departe...