Invitație la zidire

Te invităm să te alături acestei viziuni care a fost în inima lui Dumnezeu încă de la începutul vremurilor. Lucrarea de închinare și rugăciune neîntreruptă este dragă inimii lui Dumnezeu, iar noi suntem onorați și privilegiați să fim parte a mișcării globale de rugăciune. Mandatul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat este acesta: să stăm în spărtură, să mijlocim, să venim înaintea Lui cu post și rugăciune pentru țară, echipând în același timp, în contextul rugăciunii și închinării, oameni din națiunea noastră pentru a trăi vieți transformate, pline de pasiune pentru Isus și compasiune pentru oameni.

După cum Ioan Botezătorul s-a descris pe sine ca „Prietenul Mirelui" - pregătind oamenii pentru prima venire a Domnului Isus, noi credem că și astăzi, în același spirit, Duhul lui Dumnezeu ridică oameni care să pregătească Mireasa lui Cristos pentru cea de-a doua Sa venire. Iar aceasta începe și se consolidează în rugăciune și închinare.

Dacă Dumnezeu îți descoperă importanța rugăciunii și a mijlocirii în acest ceas în care trăim și îți pune pe inimă aceste lucruri și, dacă împreună cu noi, crezi că Dumnezeu va veni cu îndurare în momentul în care ne vom smeri, ne vom ruga, vom cauta Fața Lui și ne vom abate de la căile noastre rele, te invităm să te alături acestei viziuni și să devii un Ziditor al Casei de Rugăciune.

Nu în ultimul rând, te invităm la Timișoara, în prezența Domnului, să veghezi împreună cu noi măcar pentru o zi, să-L întâlnim pe Domnul în mijlocul laudelor, să ne minunăm de frumusețea Lui, să plângem și să ne bucurăm cu mare bucurie că El va face dreptate aleșilor Săi care strigă zi și noapte înaintea Lui...

Dăruiește acum Fii un Ziditor al Casei de Rugăciune